צבי שחר

כתיבת ספר ביוגרפיה – מילים ספורות וגילוי נאות:
"זה המקום להביע את תודתי לאורנה דר,
סופרת ועורכת מקצוענית ממדרגה ראשונה, גם על פי מקורות נוספים…"

Scroll to Top